KOKUYO HAKO-AKE 2用剪刀(米白色)

{{ _getLangText('m_detailInformation_goodsTips2Text') }} 4901480380278
{{ _getLangText('m_detailInformation_goodsTips1Text') }}

{{ _getLangText('m_detailIntroduction_goodsIntroductionText') }}


•用於拆箱紙板、切割工藝膠帶及剪紙

•刀片的寬度約為3mm,可正確拆開包裝

•「◀ 切刀」符號,輕鬆切換

•段差構造減少了刀片內部的接觸面積