DSE解題王:中國歷史(必修部分)第三版

{{ _getLangText('m_detailInformation_goodsPublisherText') }}HKEP
2023-11-09 00:00:00
ISBN:9789882413672
{{ _getLangText('m_detailInformation_goodsTips1Text') }}
{{ _getLangText('m_detailInformation_goodsActivityText') }}
{{ activityObj.name }}

{{_getLangText("m_detailIntroduction_goodsIntroductionText") }}

本書專為應考中國歷史科文憑試同學而設,內容包括「考生常犯錯誤大解構」、「必答題、選答題提問模式舉隅」、「歷屆跨課題題目一覽」、「資料題攻略」、「必讀熱門試題示例」、「地圖剖析」及「奪星筆記」等,協助同學極速掌握摘星技巧。